Region Blekinges logotyp med bild på huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlskrona

Mycket ansträngd situation på Blekingesjukhuset

Situationen på Blekingesjukhuset är mycket ansträngd. På en vecka har antalet patienter som behöver sjukhusvård ökat med nästan 100 procent och hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson vädjar om hjälp för att hantera covid-19-situationen.

Just nu finns det behov av att alla yrkesgrupper inom vården mobiliseras för att hantera den mycket ansträngda situationen med covid-19 patienter.

– Nu är stunden inne att vi solidariskt ställer upp för varandra och hjälps åt, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Men vi måste göra det på ett klokt sätt så vi får balans. Vi behöver vara uthålliga och det är viktigt att alla får den vila som behövs. Men läget är kritiskt och läget kan bli så tufft att vi behöver återkalla semestrar.

Uppmaning till Blekingebor

– Jag vill verkligen inskärpa det allvarliga i situationen och rikta mig direkt till invånarna i Blekinge att ta sitt ansvar och följa de nationella riktlinjerna, säger Kjell Ivarsson. Det är ett oerhört allvarligt läge, men vi klarar detta om vi tillsammans hjälps åt den närmaste tiden.

Fakta om läget:

  • Den 18 december är det 30 inneliggande patienter på Blekingesjukhuset varav 5 patienter (2 av 5 är utomlänspatienter) befinner sig på intensivvårdsavdelning.
  • Det är beslutat att pausa och skjuta upp viss vård som kan anstå. Även viss mottagningsverksamhet är pausad. Allt för att frigöra vårdplatser och personal till covid-vård.
  • Region Blekinge har sagt ja till ett nationellt uppdrag som går ut på att ta emot intensivvårdspatienter från andra regioner om det behovet uppstår. Alla regioner i landet deltar i det samarbetet.
  • Hälso- och sjukvårdsledningen har en fortlöpande dialog med de fackliga parterna om läget.


Hjälpte informationen på sidan dig?