Den bästa gåvan är att följa råden

Under den rådande pandemin är det många som vill ge gåvor till Region Blekinges medarbetare. Region Blekinge uppskattar viljan att bidra och visa tacksamhet, men kan av olika skäl inte förmedla gåvorna.

Med tanke på risken för smittspridningen är det tyvärr inte lämpligt att lämna eller ta emot gåvor. Det är också problematiskt med gåvor till medarbetare i Region Blekinge sett till lagar, skatteregler och interna riktlinjer.

Det är ett högt tryck på Region Blekinges verksamheter, och hälso- och sjukvården behöver fokusera på att fortsätta ge god vård till den som behöver det. Region Blekinge vill därför vädja till dig som vill visa tacksamhet att istället för att lämna gåvor göra det genom att följa Folkhälsomyndighetens skärpta nationella råd.

En sjuksköterska håller upp ett hjärta framför sig samt Region Blekinges logotyp.
Hjälpte informationen på sidan dig?