Utökad egenprovtagning för barn och ungdomar i åldern 13-15

Region Blekinge har fattat beslut om att utöka egenprovtagningen för covid-19 till att även omfatta barn och ungdomar i åldern 13-15 år med start den 7 januari.

Bakgrunden är den ökade smittspridningen i samhället i Blekinge, med en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. Barn och ungdomar blir mycket sällan själva allvarligt sjuka i covid-19. Egenprovtagningen av dem sker därför i första hand för att bidra till att begränsa smittspridningen i samhället.

Konstaterad covid-19 hos någon i åldern 13-15 innebär att alla i samma hushåll sätts i karantän en vecka, alltså samma regler som sedan tidigare gäller från 16 år och uppåt. Region Blekinge betonar i sitt beslut att det är viktigt att du som vårdnadshavare tar hänsyn till barnets rätt till självbestämmande.
– Provtagningen kan vara krävande för barn. Prata med ditt barn och lyssna på barnets åsikt, men provtagningen är en möjlighet som vi gärna ser att de som kan använder sig av, förklarar Bengt Wittesjö.

Fakta

Egenprovtagning bokas av barnet via 1177.se. För detta krävs att barnet har ett utökat BankID eller Freja eID. Se till att e-legitimationen ordnas när barnet är symtomfritt, eftersom det kan kräva fysiskt besök på bank eller ATG-ombud. Vårdnadshavare kan inte beställa eller boka egenprovtagning åt sitt barn.

Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor
Hjälpte informationen på sidan dig?