Utökad användning av snabbtester för covid-19 kan bidra till att begränsa smittspridning

Region Blekinge kommer inom kort att utöka användningen av snabbtester för covid-19, även kallat antigentest. Testerna ska hjälpa till att snabbt identifiera smitta bland personal.

Snabbtestet visar om en person har en pågående covid-19-infektion vid provtagningstillfället. Det tar cirka 15 minuter att få svar på och är därför användbart i situationer när det är brådskande att få svar. Idag använder Region Blekinge snabbtester för covid-19 i mindre skala till patienter på sjukhus. Nu ska användningen utökas för att i verksamheten kunna testa personal i hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen, främst på särskilda boenden.

Ett viktigt verktyg

- Snabbtestet är ett viktigt verktyg för att snabbt få svar på hur smittläget ser ut. På så sätt går det att fort vidta nödvändiga åtgärder och begränsa smittspridning. Vi ser att det är ett bra komplement till den vanliga provtagningen för covid-19, berättar Kerstin Elmberg, projektledare för utökad användning av snabbtester i Region Blekinge.

Region Blekinge har börjat distribuera snabbtester till Ronneby kommun för att tillsammans prova sig fram till ett bra arbetssätt för att testa och smittspåra omsorgspersonal i verksamheten.

- Vi kommer därefter att erbjuda snabbtester även till övriga kommuner i Blekinge, säger Kerstin Elmberg.

Genomförs av vårdpersonal

Det är vårdpersonal som genomför snabbtester för covid-19. Testet går till så att man för en provtagningstops i näsborren och tar ett prov från bakre näsväggen, så kallat nasofarynxprov. Topsen läggs därefter i ett provrör med vätska. Vätskan droppas sedan på en testkassett. Efter cirka 15 minuter kan man läsa av provsvaret.

Positivt svar måste fastställas

Snabbtester har en viss felmarginal och alla som får ett positivt provsvar via ett snabbtest ska därför också alltid ta ett vanligt covid-19-test, så kallat PCR-test, för att fastställa testresultatet.

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor
Hjälpte informationen på sidan dig?