Hög tid att vaccinera sig mot TBE

Personer som ska vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation, TBE, bör göra det under de kommande månaderna för att hinna få ett skydd mot sjukdomen. Rekommendationen gäller framför allt personer i Blekinges riskområden Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget.

Antalet fall av TBE ökar i Blekinge, liksom i övriga Sverige. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1-2 fall per år i Blekinge, men under 2017 hittades 9 fall följt av 4 fall 2018, 3 fall 2019 och 5 fall 2020.

­­- Alla var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge som Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

TBE (tick borne encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virusinfektion som sprids med fästingar. De flesta människor som smittas blir inte sjuka eller får endast milda symptom. Cirka 25-30 procent får dock en allvarlig infektion med hjärninflammation, som kan yttra sig i form av hög feber, huvudvärk, kramper, förlamning, förvirringstillstånd och medvetanderubbning.

Rekommendation om vaccinering

Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt. Vaccinering rekommenderas till permanentboende och sommarboende i riskområden, och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och ofta blir fästingbitna.

Riskområden i Blekinge är Aspö, Utlängan/Stenshamn och Ryssberget. I Sverige i övrigt är risken störst i Stockholms skärgård, Mälardalen, runt Vänern och kustområden norr om Göteborg.

När bör du vaccinera dig?

- Vaccinering mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen, för att du ska få ett fullgott skydd. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig. eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten, förklarar Bengt Wittesjö.

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?