Region Blekinges logotyp med bild på havet vid Kofsa nabbe

Ökad tillgänglighet till provtagning för covid-19

Region Blekinge ökar nu tillgängligheten till provtagning för covid-19 i länet. Detta genom att möjliggöra dels provtagning utan e-legitimation även för dig som är under 70 år, dels provtagning av barn i åldern 10 till 12.

Förändringarna gäller från och med den 15 mars. De är möjliga att genomföra eftersom Region Blekinge frigjort resurser genom att personal inom vård och omsorg uppmanas att testa sig via egenprovtagningen i stället för, som tidigare, via sin vårdcentral.

- Vårdcentralens resurser behövs när prover ska tas på barn under 13 och på personer över 13 som saknar e-legitimation, förklarar Åsa Gyberg Karlsson, e-hälsostrateg i Region Blekinge.


Det är alltså din vårdcentral du ska kontakta om du saknar e-legitimation och behöver provtas för att se om du har covid-19. Åsa Gyberg-Karlsson betonar att vårdcentralernas resurser är begränsade. Om du har e-legitimation ska du därför boka provtagning via egenprovtagningen, och om du inte har e-legitimation är det bra att skaffa det.

- E-legitimation är enkelt och smidigt, du får tillgång till flera bra e-tjänster inom hälso- och sjukvården och vården får samtidigt tid att hjälpa någon annan, säger Åsa Gyberg-Karlsson.

Du kan läsa allt du behöver veta om egenprovtagning på 1177.se/blekinge. Länk till annan webbplats.

Låt barnets vilja styra

I den utökade tillgängligheten ingår även möjlighet för provtagning på barn som fyllt 10 men är under 13. Provtagning på barn i den åldern ska ske enbart vid misstanke om att barnet har covid-19 eller vid inresa från ett annat land. Provtagningen är inte obligatorisk, men kan göras om det känns viktigt för barnet och familjen. Provet ska alltid tas av vårdpersonal vid vårdcentralen.

- Det kan upplevas som obehagligt för barnet att ta provet. Låt därför alltid barnets vilja styra. Om barnet inte vill ta provet, avstå från att ta det, säger Magnus Ljungcranz, verksamhetschef för Blekingesjukhusets barn- och ungdomsklinik.

Hjälpte informationen på sidan dig?