Närbild på en vaccination i en överarm

Region Blekinge uppdaterar vaccinationsplan

Region Blekinge har justerat den preliminära vaccinationsplanen. Det beror främst på den minskade tillgången till vaccin.

Preliminär vaccinationsplan

Den preliminära vaccinationsplanen finns även för utskrift på sidan om vaccination mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Fas 1, januari-februari

Fas 1 pågår och avslutas snart. Följande personer vaccineras under fas 1:

 • Du som bor på särskilt boende för äldre.
 • Du som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.
 • Du som arbetar på särskilt boende för äldre eller nära personer som har hemtjänst.
 • Du som är prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal.

Fas 2, påbörjas i mars

Fas 2 är påbörjad. Följande personer vaccineras under fas 2:

 • Du som är vuxen och får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vaccination sker i på särskilda boenden eller på vårdcentral.
 • Du som är 65 år eller äldre. Vaccination sker på vårdcentral.
 • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det. Vaccination sker på infektionskliniken på Blekingesjukhuset eller på vårdcentral.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg. Arbetsgivaren informerar om plats för vaccination.

Fas 3, påbörjas i april

Följande personer vaccineras under fas 3:

 • April: du som är 60–64 år.
 • Maj: du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Maj: du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Vaccinationen sker på vårdcentral. Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 kan eventuellt bli vaccinerad på annan lämplig mottagning.

Fas 4, påbörjas i maj eller juni

Följande personer vaccineras under fas 4:

 • övriga personer som är 18–59 år som inte tillhör en riskgrupp. Vaccinationen sker på vårdcentral.

Tid för vaccination

När det är din tur att bli erbjuden vaccin kommer du att få ett brev hem i brevlådan med information om hur och när du bokar tid för vaccination. I undantagsfall ringer vi upp dig för att boka tid. Det kan exempelvis vara om vi får vaccindoser över som snabbt behöver fördelas ut. Region Blekinge ber aldrig om e-legitimation eller betalningsuppgifter över telefon.

Hjälpte informationen på sidan dig?