En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Region Blekinge skapar fler vårdplatser för covidpatienter

Trycket på vården ökar och för att möta den stora ökningen av patienter med covid-19 trappar Region Blekinge nu upp kapaciteten inom covidvården. I dag torsdag, öppnar avdelning 57 sex vårdplatser endast för dessa patienter.

Avdelning 57 har befunnit sig i beredskapsläge sedan mitten av mars för att kunna öppna fler vårdplatser vid behov. Nu är den tredje coronavågen här och behovet av sjukhusvård är stort. Därför öppnar avdelningen nu sex vårdplatser för covidpatienter.

– Läget inom vården är mycket ansträngt igen med många inneliggande patienter. Att vi nu kan öka kapaciteten med fler covidplatser är viktigt för att vara rustade inför den ökning av covidpatienter som vi nu befarar kan behöva vård på sjukhuset, säger Peter Janson, chefläkare på Blekingesjukhuset.

De patienter från den geriatriska avdelningen som nu vårdas på avdelning 57 finns kvar så länge. Det finns beredskap att flytta dem om ännu fler covidplatser behövs.

- Nu är vi inne i tredje vågen och måste vara beredda på en större ökning, säger Peter Janson.

Hjälpte informationen på sidan dig?