Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Skärpta regionala råd efter ökad smittspridning

Region Blekinge och smittskyddsläkare Bengt Wittesjö har beslutat att införa skärpta regionala råd för att minska risken för smittspridning i länet. De nya råden börjar gälla den 19 april.

- Det är uppenbart att följsamheten har försämrats, säger Bengt Wittesjö.

Det sker en oroväckande ökning av antalet fall av covid-19 i Blekinge. Smittspridning har konstaterats i ett flertal miljöer, bland annat i hem, på arbetsplatser och skolor, men även i anslutning till olika privata sammankomster samt i tränings- och idrottssammanhang.

- Det är uppenbart att följsamheten till Folkhälsomyndighetens rekommendationer har försämrats. Belastningen på hälso- och sjukvården har ökat och allt mer resurser måste läggas på smittspårning, säger Bengt Wittesjö.

Därför har Region Blekinge och smittskyddsläkaren beslutat att införa regionala skärpta råd för att minska risken för smittspridning av covid-19 i Blekinge. Samråd har skett med Länsstyrelsen Blekinge och länets alla fem kommuner.

Dessa råd gäller:

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd i Blekinge:

  • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än sin egen familj, i skolan eller på arbetsplatsen i den mån distansarbete inte är möjligt.
  • Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer som fyllt 19 år, såväl inomhus som utomhus.
  • Vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten utöver vad pandemilagen tillåter.
  • All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.
  • Personer anställda i verksamheter där utbrott förekommer bör i så stor utsträckning som möjligt undvika vistelse i samhället.
  • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom 2 m mer än 15 min) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta konstaterats.

Detta gäller för skolan:

För skolornas del rekommenderas att undervisningen fortfarande bedrivs delvis på distans.

  • Testade närkontakter stannar hemma från skolan i väntan på provsvar
  • Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall i familjen i väntan på provsvar på familjemedlem
  • Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera kopplade fall i klassen, gäller främst mellanstadiet till gymnasiet.

De skärpta regionala råden gäller till och med den 2 maj 2021, men kan förlängas vid behov. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridning, skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och minska risken för stor belastning inom hälso- och sjukvården.

- Det här är skarpa råd, som påverkar vardagen för dig som bor eller vistas i Blekinge. Du och vi alla har ett stort ansvar för att bidra till att hålla smittspridningen nere så mycket som det är möjligt. Om alla följer råden ökar också möjligheten att vi snabbare kan återgå till ett mer normalt vardagsliv, säger Bengt Wittesjö.

Hjälpte informationen på sidan dig?