En närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp mot en klarblå himmel.

Regionala råd förlängs och skärps ytterligare

Region Blekinge och Smittskyddsläkaren i Blekinge har i dag beslutat att förlänga de skärpta regionala råden för att minska risken för smittspridning av covid-19 i Blekinge. Samtidigt skärps råden ytterligare om träningsaktiviteter.

När de skärpta regionala råden infördes den 19 april gällde de till en början i två veckor, med möjlighet till förlängning. Det står nu klart att råden förlängs till och med den 16 maj, med möjlighet till ytterligare förlängning därefter.

Samtidigt skärps nu råden om träningsaktiviteter. Fram till nu har det varit fritt för kommunerna att hålla öppet för träning inomhus för barn och ungdomar. Men från och med den 3 maj gäller att kommunerna uppmanas hålla sina idrottsanläggningar öppna endast för träning utomhus. Detta gäller för barn och unga födda 2002 eller senare. Dessutom uppmanas föreningarna att vänta med att arrangera matcher för lag inom barn- och ungdomsidrotten.

- Först när smittläget förbättrats bör idrottsanläggningarna öppnas för enstaka matcher för barn och ungdomar, enligt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten presenterade under onsdagen. I Blekinge behöver vi vänta med detta, eftersom smittspridningen är så hög här, förklarar Bengt Wittesjö.

Av samma skäl säger de skärpta regionala råden från och med nästa vecka att idrottsföreningarna bör vänta med att erbjuda gruppträning för vuxna utomhus.

- All träning för vuxna bör fortsatt ske enskilt och utomhus, tills vi ser att smittspridningen har avtagit, säger Bengt Wittesjö.

Fakta: Ändringar i skärpta regionala råd för Blekinge

Följande ändringar i de skärpta regionala råden gäller från och med måndagen den 3 maj:

Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar öppna endast för träningsverksamhet utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare. Först när smittläget förbättrats kommer idrottsanläggningarna öppnas för enstaka matcher för barn och ungdomar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, samt för föreningar som arrangerar utomhusträning för vuxna.

Hjälpte informationen på sidan dig?