Region Blekinges logotyp med bild på ingången till Wämö center samt Region Blekinges flaggor

Samfinansiering av åtgärder ska ge minskad restid

Res- och transporttiden med tåg genom Blekinge ska minska. Regionfullmäktige har nu godkänt en överenskommelse mellan Region Blekinge och Trafikverket om samfinansiering av åtgärder för att förbättra Blekinge kustbana.

Flera åtgärder ska ge minskade ledtider för godstransporter genom Blekinge och minskade restider utifrån Region Blekinges mål om en restid på 2 timmar mellan Karlskrona och Malmö. Restiden för tåg mellan Karlshamn och Sölvesborg ska minska med cirka sex minuter som en första etapp mot detta mål.

Samfinansiering innebär att kostnaden ska delas mellan en nationell plan med statliga pengar och en länstransportplan. Även den senare innehåller statliga pengar, som Region Blekinge får fördela och prioritera.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas ansvarsfrihet

Regionfullmäktige har även beslutat att bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Beviljandet av ansvarsfrihet är ett sätt att formellt godkänna att man skött sina uppdrag. Regionfullmäktige har redan tidigare beviljat regionstyrelsen och övriga nämnder i Region Blekinge ansvarsfrihet.

Ärenden sköts upp till juni

Flera ärenden som regionfullmäktige hade på dagordningen sköts av tidsbrist upp till nästa sammanträde, i juni. Det gäller bland annat:

  • visselblåsarfunktion
  • ny strategi för oberoende av inhyrd personal
  • utredning om beroendecentrum
  • tillgänglighet för rörelsehindrade vid Blekingesjukhuset i Karlshamn
  • möjligheten att sälja överbliven mat.

​Håll koll på protokoll och beslutsunderlag

Klicka här för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträ​​​den​ Länk till annan webbplats..​

Hittade du informationen du sökte?