Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nya insatser för att nå utrikesfödda

Vaccinationstäckningen är generellt lägre bland utrikesfödda än bland svenskfödda. Därför gör Region Blekinge nu en större informationsinsats för att nå även dessa grupper

Även i Blekinge är vaccinationstäckningen lägre hos vissa grupper och då främst hos människor som är födda utanför Europa. Nu gör Region Blekinge tillsammans med Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU) en större informationsinsats för att göra det enkelt även för dessa grupper att vaccinera sig mot covid-19.

- Det är viktigt att en så hög andel av befolkningen som möjligt vaccinerar sig, både för att minska risken för svår sjukdom och för att vi ska kunna komma tillbaka till ett mer normalt liv. Därför satsar vi nu på riktade informationsinsatser, säger kommunikationsdirktör Madeleine Flood.

Genom kartläggningar och samtal med personer i målgruppen har det kommit fram att många upplever att det är svårt att få och förstå information om vaccinationerna. Det finns också många frågor och en osäkerhet som både handlar om språkförbristningar och i vissa fall felaktig information om vaccinet. Genom att vara på plats i områden med hög andel utrikesfödda och en lägre andel vaccinerade ska Region Blekinge bidra med att minska den osäkerheten. Under dessa träffrar ska även samhällskommunikatörer med andra språkkunskaper finnas med.

- Vi ser samhällskommunikatörerna som en viktig resurs för att möta och samtala med invånare som inte behärskar svenska fullt ut. Det är alltid viktigt att ta människors osäkerhet och rädslor på allvar och behandla alla våra invånare med respekt och lyhördhet, säger Henrik Lövgren, chef på BIU.

Med start vecka 23 kommer ett team med representanter från vårdcentralerna, vaccinationsstaben och Blekinge Integrations- och utbildningscenter att finnas ute i bostadsområden i samtliga av länets kommuner för att informera om vaccinationerna och svara på frågor. Teamet kan även hjälpa till med tidsbokning om det finns lediga tider.

-Vi vet att det finns ett informationsglapp i vissa grupper och att det kan krävas andra metoder för att nå ut. Det är det vi gör nu, säger Madeleine Flood.

Tidsplan:

Tisdag den 8 juni: Sölvesborg, Falkvik, klockan 17-19.

Onsdag den 9 juni: Olofström, Vilboken, klockan 17-19.

Torsdag den 10 juni: Karlshamn: Fridhem, klockan 17-19.

Tisdag den 15 juni: Ronneby, Hjorthöjden, klockan 17-19.

Onsdag den 16 juni: Karlskrona, Kungsmarken, klockan 17-19.

Hjälpte informationen på sidan dig?