Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge sänker beredskapsnivån

Från och med i dag torsdag sänker Region Blekinge sin beredskapsnivå i hanteringen av coronapandemin.

- Vi bedömer att situationen nu är sådan att vi kan hantera den utan att ha vår särskilda krisledning och krisorganisation aktiverad, säger Stefan Österström, Region Blekinges stabschef i särskild krisledning.

Region Blekinge har haft sin krisledningsorganisation aktiverad sedan 2020. När arbetet med att hantera coronapandemin var som intensivast befann sig Region Blekinge i ett så kallat förstärkningsläge. Regionen har under senaste tiden varit i ett så kallat stabsläge. Från och med torsdagen den 14 juni återgår Region Blekinge till att arbeta från ett normalläge.

- Det innebär inte normalt i betydelsen ”så som det var före corona”. Vi har en ny verklighet, som blivit det normala för oss i dag, där coronapandemin fortfarande i högsta grad är närvarande, säger Stefan Österström.

Fortsatt samordning

Som en del i att möta det framtida behovet att fortsatt samordna covid-19 och hålla ihop bland annat smittspårning, vaccinering och egenprovtagning arbetar Region Blekinge nu med att skapa en verksamhet för detta.

Om situationen i Blekinge förändras, till exempel om smittspridningen ökar kraftigt, kan beredskapsnivån snabbt höjas igen, enligt Stefan Österström.

- Vi följer situationen mycket noga och kan enkelt agera om det blir aktuellt. Det gör vi alltid, men här står vi självklart extra mycket på tårna, säger säkerhetschefen.

Att beredskapsnivån sänks innebär inte att mottagandet av patienter med covid-19 förändras omedelbart. Region Blekinge fortsätter att värna om ett gott och säkert omhändertagande av patienter, och särskilda rutiner till följs av covid-19 fortsätter att gälla.

Krisledning i Region Blekinge:

Det finns tre beredskapslägen: stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Vid en begränsad händelse aktiveras stabsläge och då utförs arbetsuppgifterna av ett fåtal personer.

Vid en mer omfattande händelse - förstärkningsläge eller katastrofläge - aktiveras en krisledningsstab där varje funktion bemannas av en eller flera personer.

Vid behov, eller vid en långdragen händelse, kan särskild krisledning etableras.

Vid extraordinär händelse kan krisledningsnämnden bli aktiverad. I sådana fall övertar krisledningsnämnden hela eller dela​r av verksamhetsområden från övriga nämnder i regionen, i den utsträckning som bedöms som nödvändig.

Hjälpte informationen på sidan dig?