Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Fel i utskick av informationsbrev och samtyckesblankett

Det har visat sig att flera av de utskick till 16- och 17-åringar och deras vårdnadshavare som vårdcentralerna i Blekinge har gjort inte är kompletta. Utskicken skulle innehålla både ett informationsbrev och en samtyckesblankett, men i vissa fall saknas antingen brev eller blankett.

Bakgrunden är att Region Blekinge måndagen den 9 augusti öppnar tidsbokningen på 1177.se för personer som är födda 2004 och 2005. För vaccination av omyndiga personer krävs antingen samtycke från vårdnadshavare eller att den omyndiga bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om vaccination.

Region Blekinge har därför tagit fram ett informationsbrev och en samtyckesblankett för utskick till 16- och 17-åringarna och deras vårdnadshavare. När vårdcentralerna skickat ut materialet har det dock visat sig att vissa mottagare fått bara brevet eller bara blanketten.

- Vi vet för närvarande inte hur många som inte fått hela materialet, men jag kan bara beklaga de fall där det blivit fel, säger Mats Berggren, vaccinationssamordnare i Region Blekinge.

Börja boka den 9 augusti

Samtidigt betonar han att man inte behöver vare sig brevet eller blanketten när vaccinationen bokas, med start den 9 augusti. Mats Berggren uppmanar alla i målgruppen att börja boka vaccination, även om man ännu inte fått en samtyckesblankett.

- Blanketten behövs först när den unga kommer till vaccinationstillfället, så det går bra att boka ändå. Ett alternativ till skriftligt samtycke är att en vårdnadshavare följer med och ger sitt samtycke muntligen, säger Mats Berggren.

Den som vill kan själv läsa och skriva ut materialet här:

Informationsbrevet Länk till annan webbplats.

Samtyckesblanketten Länk till annan webbplats.

Vårdcentralerna har nu fått i uppdrag att kontrollera om informationsbrev och samtyckesblankett skickats i samma utskick, och att skyndsamt komplettera sina utskick om så inte skett.

Hjälpte informationen på sidan dig?