Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ny covidorganisation ska stärka pandemiarbetet i Region Blekinge

Från den 1 oktober går arbetet med coronapandemin över i en ny organisation som leds av Anna Tegel från vaccinationsstaben. Syftet är bland annat att få en mer uthållig organisation för pandemin och andra stora händelser.

- Jag ser fram emot utmaningen, säger Anna Tegel.

Hon blir då samordningsansvarig för arbetet med covid-19 i Region Blekinge, ett arbete som nu går från stabsfunktion till förvaltning. Hennes uppdrag är att hålla ihop arbetet i nära samarbete med smittskydd och andra kompetenser som kan behövas. En viktig del för samordningsfunktionen är också att ha många kontaktytor, både nationellt mellan regionerna och inom olika delar av Region Blekinge.

- Nu bygger vi en struktur för att fånga upp de frågor som kommer, men också för att kunna hantera andra extraordinära händelser i hälso- och sjukvården. Här blir Anna spindeln i nätet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Den nya covidorganisationen står på tre ben: vaccinationer, provtagning och smittspårning. En annan viktig del i arbetet är att sätta en strategi framåt och använda erfarenheterna från den snart två år långa coronapandemin.

- Vi behöver ta lärdom av allt som gjorts under den här tiden för att inte vara lika oförberedda nästa gång det händer. Jag ser fram emot att bidra i det arbetet, säger Anna Tegel.

Stor erfarenhet

Hon är intensivvårdssjuksköterska i grunden och på hennes cv står det bland annat avdelningschef på medicinkliniken och projektledare på digitaliseringsenheten. Sedan i januari i år har hon arbetat i vaccinationsstaben. Nu längtar Anna Tegel tillbaka till vården.

- Jag kan ju området efter att ha jobbat med vaccinationerna så länge. Det är också det som jag tror blir den stora utmaningen, att få så många som möjligt att vaccinera sig mot covid-19.

Organisatoriskt hamnar samordningsfunktionen i hälso- och sjukvårdsförvaltningen med Kjell Ivarsson som chef.

- Jag är väldigt nöjd med att ha Anna Tegel i den här rollen. Hon har en stor erfarenhet av hälso- och sjukvården och är trygg och van vid att hantera snabba puckar, säger Kjell Ivarsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?