Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinge övergår till pressträff varannan vecka

Region Blekinge övergår nu till att hålla webbsända pressträffar om coronaläget i Blekinge varannan vecka. Ändringen från en pressträff i veckan hänger samman med minskat informationstryck och sänkt beredskap kring pandemin.

- Sammantaget ser vi en stadig minskning av behovet ett sprida ny information kopplad till pandemin. Pressträffarna har en tydlig koppling till det övriga beredskapsarbetet, och beredskapsnivån har sänkts sedan en tid. Nu prövar vi att anpassa pressträffarna till detta läge, säger Madeleine Flood, kommunikationsdirektör i Region Blekinge.

Samtidigt är regionen beredd på att åter höja beredskapen, och antalet pressträffar, om så behövs. Det kan även bli aktuellt med pressutskick mellan pressträffarna och extrainsatta pressträffar. Allt för att säkra god tillgång till information till massmedierna och allmänheten.

- Det är behovet av viktig informations- och nyhetsförmedling som styr. Tidigare erfarenheter visar att vi har mycket god förmåga att snabbt ställa om för att möta de aktuella behoven, säger Madeleine Flood.

Pressträffarna äger fortsatt rum i regionsalen i Wämö center, på sjukhusområdet i Karlskrona. Från och med nu gäller fredagar på jämna veckor, klockan 11.00. Nästa ordinarie pressträff blir den 8 oktober.

Hjälpte informationen på sidan dig?