Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Snart får 12-åringarna vaccin – det här gäller för barnen i Blekinge

Vecka 41 startar vaccinationerna av åldersgruppen 12-15 år. Nu är planen för hur vaccinationerna ska gå till färdig.

Det var den 16 september som Folkhälsomyndigheten beslutade att rekommendera vaccin mot covid-19 även för barn som är 12 år och äldre. Nu har Region Blekinge tillsammans med länets kommuner bestämt hur vaccinationen av de totalt 7 500 barnen ska gå till.

- Många parter är inblandade i planeringen och jag är glad att vi har fått till en plan så här kort efter Folkhälsomyndighetens besked, säger Anna Tegel, samordningsansvarig för vaccination, smittspårning och provtagning på Region Blekinge.

Själva vaccinationerna sker i skolans lokaler, men det är Region Blekinge som tillhandahåller vaccin och material. Det är även sjuksköterskor från Region Blekinge som utför själva vaccinationerna och ansvarar för registrering av vaccinet.

- Kommunerna ansvarar för planering gällande lokaler för vaccination och ordningsföljd bland skolorna. Jag tycker att vi har haft ett väldigt bra samarbete, säger Anna Tegel.

Vårdnadshavare får mer detaljerad information via skolorna inom kort. Det finns även ett kontaktcenter i form av en telefonlinje dit man kan vända sig med frågor. Du når dem genom att ringa din vårdcentral.

Hjälpte informationen på sidan dig?