Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Brist på vårdplatser – hälso-och sjukvården går upp i stabsläge

Under onsdagen beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen att gå upp i stabsläge. Orsaken är vårdplatsläget på sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn som är mycket ansträngt. Nu planeras en rad insatser för att förbättra situationen.

Vårdplatsläget har varit ansträngt under en tid. Det innebär alltså att det är brist på vårdplatser inom hälso- och sjukvården i Region Blekinge. Trots insatser har situationen inte blivit bättre och därför beslutades om stabsläge under onsdagskvällen. Det betyder att hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu leds i särskild ordning för att kunna ta snabba beslut.

-Vi behöver se till att vi kan upprätthålla den akuta sjukvård som vi behöver göra. Vi behöver också skapa lugn i organisationen och ta ett helhetsgrepp, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Det handlar bland annat om att under en kortare period stoppa planerad vård, det vill säga vård som kräver vårdplatser, men som kan anstå. Det handlar både om operationer i slutenvården och om att minska ner mottagningsverksamhet för att kunna föra över vårdpersonal som istället ska bemanna vårdplatser.

-Nu är fokus att frigöra resurser som ska gå till vårdplatser. Just nu gör vi en inventering om var i verksamheterna som vi kan mobilisera personal. Det kan handla om att reducera kapaciteten på vissa mottagningar, men var vet vi inte ännu, säger Kjell Ivarsson.

En annan insats är att öppna vårdplatser som har stängts av olika orsaker. Region Blekinge inrättar även en förstärkt bemanningskoordinator som snabbt ska fördela resurserna där de behövs.

Men en viktig faktor, både på kort och lång sikt, är att minska inflödet av patienter till sjukhuset. I det läge som nu råder innebär det ett stort arbete för primärvården som bland annat kan behöva prioritera patienter för att avlasta akuten.

-Just nu är målet att förbättra vårdplatsläget på kort sikt. Men på lång sikt ska vi komma till ett normalläge och då krävs de här insatserna, säger Kjell Ivarsson.

Pausen av den planerade insatserna gäller från och med måndagen den 4 oktober och en vecka i taget utifrån behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?