Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Vårdcentralerna prioriterar akuta patienter 

Under onsdagen gick hälso- och sjukvården i Region Blekinge upp i stabsläge med anledning av det ansträngda vårdplatsläget. För att minska inflödet av patienter till sjukhusen måste även primärvården göra omprioriteringar. Nu uppmanas våra invånare att under en period söka vård vid akuta behov.

Målet med alla insatser är att frigöra fler vårdplatser för att komma tillbaka till ett normalläge så snart som möjligt. I det arbetet behöver alla bidra. Inom primärvården handlar det om att prioritera hårdare bland de planerade besöken till förmån för de mer akuta.

-Alla våra patienter får den vård de behöver. Men under en kortare period behöver vi skjuta fram planerade besök för att kunna ta hand om de patienter som behöver mer akut vård på primärvårdsnivå. Det gör vi för att fördela trycket på akut vård oh minska inflödet till sjukhusen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör flera insatser för att nå målet att få fram fler vårdplatser. Det handlar främst om att omprioritera för att frigöra personal som kan bemanna vårdplatser. Här kan även du som invånare hjälpa till.

-Vi uppmanar alla invånare att söka vård vid absolut nödvändiga behov. Vid akuta och livshotande tillstånd ska du alltid vända dig till akutmottagningen, men i det ansträngda läge som just nu råder inom hälso- och sjukvården vill vi uppmana alla att tänka efter en gång extra om ditt primärvårdsbesök kanske kan vänta, säger Kjell Ivarsson.

Denna uppmaning gäller från nu och i första hand två veckor framåt. Efter det utvärderas effekterna av insatsen.

-Målet är hela tiden att mobilisera vårdplatser för att kunna ta hand om våra invånare som har störst behov och nu gör vi allt vi kan för att nå det målet, säger Kjell Ivarsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?