Nyheter och pressmeddelande

En sjuksköterska håller upp ett hjärta framför sig samt Region Blekinges logotyp.

Region Blekinge fortsatt bland de bästa på överlevnad efter hjärtstopp

De senaste åren har Region Blekinge toppat listan som den region där flest överlever efter hjärtstopp på sjukhus. I årets rapport från Svenska hjärt-lungregistret hamnar regionen på en andraplats och är därmed fortfarande bland de allra bästa i landet på överlevnad efter hjärtstopp.

År 2020 rapporterades totalt 1 458 framgångsrika återupplivningsförsök på och utanför sjukhus. Det innebär att var sjätte timme räddas en person till livet genom hjärt-lungräddning i Sverige.

Den del av registret som täcker hjärt-lungräddningsverksamheten (HLR) på sjukhus har pågått sedan 2005. Idag rapporterar samtliga landets akutsjukhus till registret. Överlevnaden i Sverige år 2020 låg på 36 procent, vilket innebär att överlevnaden har ökat med hela 41 procent på 10 år. Helt avgörande för chansen till överlevnad är tid till påbörjande av behandling. I Blekinge ligger siffran på 37,4 procent, alltså högre än rikssnittet. Det är sjätte året i rad som Blekinge är bland de allra bästa när det kommer till överlevnad av hjärtstopp på sjukhus.

- Det känns bra att fortsatt ligga i topp eftersom det innebär en bekräftelse på att vi har ett bra arbetssätt när det kommer till utbildning i hjärt- och lungräddning inom regionen. Vi har koordinatorer som arbetar med att samordna utbildningen av hjärt- och lungräddning för alla anställda på sjukhuset, samt många välutbildade HLR- instruktörer på våra avdelningar och enheter som gör ett mycket bra jobb., säger Carl-Magnus Pripp, överläkare på thoraxcentrum vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

 

Svenska hjärt-lungräddningsregistret

Svenska hjärt-lungräddningsregistret startade år 1990 och är fortsatt det enda kvalitetsregister som rapporterar hur många människoliv som verksamheten räddar. Termen överlevnad används för att beskriva patienter vars hjärtstopp kunde behandlas framgångsrikt med HLR, så till vida att de var vid liv 30 dagar senare.

Hjälpte informationen på sidan dig?