Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Stabsläget inom hälso- och sjukvården avslutas

Under fredagen avslutades stabsläget inom hälso- och sjukvården i Region Blekinge. Insatserna har gett resultat och beläggningsgraden på Blekingesjukhuset har minskat. Men läget är fortfarande ansträngt och det är fortsatt varsamhet som gäller.

Det var den 30 september som hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutade att gå upp i stabsläge. Orsaken till stabsläget är brist på vårdplatser som i sin tur beror på att det saknas medarbetare för att bemanna vårdplatserna. Söktrycket har också varit större än de tillgängliga vårdplatserna.

- Egentligen är inte mängden patienter så mycket större än tidigare år, men vår kapacitet har minskat. Att gå upp i stabsläge var en nödvändig åtgärd för att lösa situationen, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Under fredagen avslutades alltså stabsläget eftersom situationen inom hälso- och sjukvården nu är mer hanterbar. Fler vårdplatser har skapats och inflödet till Blekingesjukhuset har minskat något. Även telefontillgängligheten inom primärvården har förbättrats, men den ska bli ännu bättre och primärvården arbetar fortsatt med den frågan.

Stor förståelse

- Jag vill passa på att rikta ett stort tack till våra medarbetare som sliter hårt för att få det att fungera. Jag vill även tacka Blekinges invånare som har visat förståelse för den svåra situationen, säger Kjell Ivarsson.

Men situationen är fortfarande ansträngd och för att inte hamna i ett akut läge igen är det viktigt att alla hjälps åt och endast söker vård när det är nödvändigt. Precis som övriga regioner har Region Blekinge en vårdskuld efter pandemin som vi behöver arbeta med.

-När läget blir riktigt kritiskt måste hälso- och sjukvården styras om och prioritera hårdare så att vårdens resurser satsas på de patienter som har störst behov. Men vi arbetar samtidigt med en plan för hur vi ska hantera den vård som har fått vänta, säger Kjell Ivarsson

Parallellt pågår flera insatser för att inte hamna i samma situation igen. Det handlar bland annat om att se över fördelningen av vårdplatser och att rekrytera nya medarbetare.

-Vi behöver hitta stabila lösningar för vårdplatserna, det är fokus just nu, säger Kjell Ivarsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?