Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nu förändras provtagningsrutinerna för covid-19

Från den 1 november förändras rekommendationerna när du ska testa dig för covid-19. Då fokuseras testningen till ovaccinerade personer och personer inom vård- och omsorg.

Det innebär att fullvaccinerade, personer som har haft covid-19 de senaste sex månaderna och barn under 10 år inte längre måste testa sig vid symtom på covid-19. Dessa grupper ska istället stanna hemma en dag efter att ha varit feberfria och har ett förbättrat allmäntillstånd. Det handlar oftast om totalt två till sju dagar hemma.

Testning vid symtom

Men vissa grupper ska fortfarande testa sig för covid-19 vid minsta symtom. Dessa grupper är:

  • Ej fullvaccinerade eller personer som har haft covid-19 för mer än sex månader sedan och som är över 10 år.

Fullvaccinerade personer

  • som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård och som är äldre än 65 år och som har stöd enligt LSS.
  • som arbetar med patientnära kontakt inom vård och omsorg och LSS.
  • med behov av öppenvård eller slutenvård.

Detta gäller efter resa utanför Norden

Alla från sex års ålder som inte är fullvaccinerade och som inte har haft covid-19 för mer än sex månader sedan ska testa sig efter resa utanför Norden. Även fullvaccinerade personer som arbetar med patientnära kontakt inom vård och omsorg samt LSS ska testa sig efter resa.

Detta gäller vid smittspårning

Smittspårning av covid-19 betyder att vi kartlägger smittkedjor mellan personer. Syftet är att begränsa smittspridningen genom att snabbt bryta smittkedjorna.

Alla över 10 år som har symtom på covid-19, oavsett vaccinationsstatus eller om man har haft sjukdomen för mer än sex månader sedan, testas vid smittspårning. Även symptomfria personer som inte är fullvaccinerade testas.

För symtomfria personer som är fullvaccinerade ska vissa grupper testas:

  • Personer som bor på särskilt boende, med hemtjänst eller hemsjukvård eller som är äldre än 65 år med stöd enligt LSS.
  • Personer som arbetar med patientnära kontakt inom vård och omsorg samt LSS.
Hjälpte informationen på sidan dig?