Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Hela Region Blekinge går upp i stabsläge

Under måndagen beslutade Region Blekinge att gå upp i stabsläge. Orsaken är bland annat att fler patienter med covid-19 behöver sjukhusvård och en fortsatt hög belastning på hälso- och sjukvården.

Det var under ett extrainsatt krisledningsmöte som Region Blekinge beslutade om stabsläge. Det finns flera anledningar till beslutet. Det senaste dygnet har Blekingesjukhuset fått ett ökat antal inneliggande patienter med covid-19 samtidigt som trycket på hälso-och sjukvården är fortsatt högt. Arbetet med vaccinationerna mot covid-19 kräver mycket resurser och för att hantera situationen på bästa sätt behöver beredskapen höjas.

-Vi går upp i stabsläge för att kunna agera snabbt och ta de beslut som situationen kan kräva. Det innebär att vi är väldigt handlingskraftiga, säger stabschef Stefan Österström.

Det var i september som hälso-och sjukvårdsförvaltningen senast gick upp i stabsläge. Då handlade det om brist på vårdplatser och berörde alltså bara hälso- och sjukvården. Nu är det hela Region Blekinge som påverkas.

-Det finns olika skäl till att vi går upp i stab, men gemensamt är att vi kan ta snabba beslut. Nu är fokus att säkerställa att vi har de resurser som krävs för att klara vårt uppdrag, säger Stefan Österström.

Stabsläget gäller från måndagen den 8 november och tills vidare.

Hjälpte informationen på sidan dig?