Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Skärpta rekommendationer för barn

RS-epidemi bland små barn, kommande influensasäsong och fler fall av covid-19. Det är läget i Blekinge just nu. För att minska risken för smittspridning bland barnen uppmanas de stanna hemma längre vid sjukdom.

Det innebär i att barn upp till nio år med nytillkomna förkylningssymtom ska stanna hemma tills de mår bra och har varit feberfria i minst två dygn. Det handlar oftast om fyra till sju dagar hemma från skola eller förskola.

-Skälet är främst den pågående RS-epidemin som drabbar både barnen och sjukvården hårt. Vi befarar även en ökning av covid-19 och dessa barn provtas ju normalt sett inte. Dessutom är influensasäsongen på gång och den riskerar att slå hårdare i år än förra året, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

I fredags fick Blekinge det första bekräftade fallet av influensa och därför är det extra viktigt att följa rekommendationerna kring att stanna hemma vid förkylningssymtom och sjukdom.

Rekommendationer kring testning

Sedan den 1 november gäller nya rekommendationer kring när du ska testa dig för covid-19. Testningen fokuseras nu till ovaccinerade personer och personer som arbetar inom vård- och omsorg. Vid smittspårning gäller dock andra regler. Alla som är 10 år och äldre som har symtom på covid-19, oavsett vaccinationsstatus eller om man har haft sjukdomen för mer än sex månader sedan, testas vid smittspårning. Även symptomfria personer som inte är fullvaccinerade testas.

-Jag vill också understryka att det fortfarande är viktigt att stanna hemma om du har förkylningssymtom. Det handlar både om respekt för dina medmänniskor och för hälso- och sjukvården, säger Bengt Wittesjö.

Hjälpte informationen på sidan dig?