Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nya rekommendationer gällande testning för covid-19

Under onsdagen kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om vad som gäller kring testning för covid-19. Från den 22 november rekommenderas alla, även vaccinerade, att testa sig vid symtom. Orsaken är ökad smittspridning.

Vaccin skyddar mot svår sjukdom och död i covid-19. Vaccin hjälper också till att bromsa smittspridningen, men inte till hundra procent. Även den som är vaccinerad kan smittas och föra smittan vidare, även om risken är betydligt lägre jämfört med en person som inte är vaccinerad.

Därför har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att rekommendera alla som har symtom att testa sig. Det gäller också de som är vaccinerade. Även personer utan symtom, men där någon i hushållet insjuknat, bör testa sig.

Personer som har haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret är dock undantagna. I Blekinge är det, precis som tidigare, barn från 10 år och uppåt som provtas.

- Vi har god kapacitet för testning och ser inte några problem med att möta en ökning av antalet provtagningar som kan bli efter ändringarna i provtagningsindikationerna. Som tidigare ska den som är i behov av att testa sig i första hand boka egenprovtagning via 1177.se, säger Åsa Gyberg Karlsson, e-hälsostrateg på Region Blekinge.

Ökad smittspridning

Orsaken till förändringarna i testningen är att smittan ökar i många länder i Europa och att Folkhälsomyndighetens scenarier pekar mot en trolig ökning också i Sverige.

-Vi ser att smittspridningen går upp även här i Blekinge så nu är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom och testa sig när det behövs, oavsett vaccinationsstatus, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Du som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar sedan du blev sjuk. Då ska också må betydligt bättre och ha varit feberfri de senaste två dagarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?