Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nya regler vid konstaterad covid-19

Nu ska alla som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 stanna hemma i minst sju dagar. Det gäller även vaccinerade personer.

Den 22 november började de nya rekommendationerna kring provtagning för covid-19 gälla. Sedan dess ska alla som är 10 år eller äldre, även vaccinerade, testa sig vid symtom på sjukdomen.

Nu kommer även nya regler gällande karantän och hemarbete för hushållskontakter, det vill säga de som bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19.

  • Hushållskontakter, oavsett vaccinationsstatus, har förhållningsregler och karantän i minst sju dagar efter provtagningsdatum.
  • De ska även testa sig dag fem efter provsvar och vara uppmärksamma på symtom i ytterligare sju dagar.
  • Om inte hemarbete är möjligt kan man få smittbärarpenning från dag ett. Då är det läkarintyg som gäller.

Närkontakter

Samtidigt införs nya regler för närkontakter. Med närkontakt menas en person som har träffat en smittad person under mer än 15 minuter inom två meters avstånd. Det gäller både inomhus och utomhus.

  • Ovaccinerade närkontakter bör, om det är möjligt, arbeta hemifrån under sju dagar från exponering. De bör också undvika nära kontakter med personer utanför det egna hushållet.
  • Ovaccinerade närkontakter, vaccinerade närkontakter som arbetar inom vård- och omsorg samt patienter och brukare oavsett vaccinationsstatus ska testa sig direkt och dag fem efter kontakt med den smittade.
  • Friska närkontakter som är vaccinerade eller som har haft covid-19 det senaste halvåret är undantagna från förhållningsregler och testning vid smittspårning.
  • När ovaccinerade skolbarn är närkontakter testas de bara en gång direkt. De får fortsätta gå i skolan så länge de är friska. Vid mer omfattande provtagning i en hel skolklass kan det bli aktuellt att låta alla testade stanna hemma i väntan på svar.
Hjälpte informationen på sidan dig?