Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Smittan ökar – nu skärps restriktionerna i Blekinge

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka. Nu inför Region Blekinge nya restriktioner som bland annat innebär besöksförbud på Blekingesjukhuset och munskydd i kollektivtrafiken.

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Blekinge är nu tio gånger så högt som jämfört med i början och mitten av oktober. Samtidigt är det många fler som testas och både smittspårare och provtagningsstationer har ett hårt tryck.

Med anledning av det allvarliga läget beslutade särskild krisledning i Region Blekinge under måndagen om nya restriktioner. Det handlar bland annat om besöksförbud inom hälso- och sjukvården och munskydd i kollektivtrafiken under vissa tider.

- Vi behöver minska smittspridningen och se till att sjukvården inte belastas ytterligare. Därför inför vi nu dessa restriktioner efter rekommendationer från smittskyddsläkare, säger Peter Lilja, regiondirektör på Region Blekinge.

Besöksförbud

De nya restriktionerna innebär också besöksförbud inom hälso- och sjukvården i Blekinge. Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset eller inom psykiatrin i Blekinge.

Det betyder också att endast en person som är fullt frisk får följa med den som söker vård. Om den vårdsökande är ett barn får två friska vårdnadshavare följa med.

En annan åtgärd för att begränsa smittspridningen är att medarbetare inom Region Blekinge uppmanas till mer hemarbetre när det är möjligt och när arbetet tillåter.

- Vi ser en kraftig ökning av smittspridningen i Blekinge. Skärpta restriktioner är nödvändigt för att få ner smittan, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Munskydd i kollektivtrafiken rekommenderas för alla över 12 år under vissa tider på vardagar då resandet är som störst.

- Det handlar främst om rusningstider då det riskerar att bli trångt på bussar och tåg. Många använder kolletivtrafiken för att ta sig till skola och arbete och vi vill göra det vi kan för att bidra till att minska smittspridningen, säger Mona Glans, trafikdirektör på Blekingetrafiken.

Krav på vaccination

Eftersom det är viktigt att upprätthålla en hög vaccinationstäckning, särskilt för personal inom hälso- och sjukvården, beslutade Region Blekinge även att alla förvaltningar ska införa vaccinationskrav vid nyanställningar. För befintliga anställningar gäller vaccinationskravet identifierade och utpekade funktioner och verksamheter.

De nya restriktionerna gäller från och med måndagen den 29 november till och med måndagen den 31 januari 2022, men kan ändras utifrån behov. Med undantag för munskydd i kolletivtrafiken och besöksförbud gäller restriktionerna medarbetare och chefer inom Region Blekinge.

Detta gäller från den 29 november – allmänheten:

  • Besöksförbud införs inom hälso- och sjukvården. Det betyder att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på Blekingesjukhuset eller inom psykiatrin i Blekinge. Endast en person som är fullt frisk får följa med den som söker vård. Om den vårdsökande är 15 år eller yngre får två fullt friska vårdnadshavare följa med.
  • Blekingetrafiken inför rekommendation på munskydd på vardagar mellan klockan 7-9 och 16-18 för resande från 12 år.
  • Personalmatsalarna är endast öppna för medarbetare i Region Blekinge.

Detta gäller från den 29 november för anställda inom Region Blekinge:

  • Julaktiviteter och julbord får inte genomföras av Region Blekinges arbetsplatser. Ambitionen är att inställda aktiviteter ska ge så små konsekvenser som möjligt för både medarbetare som externa aktörer.
  • Fysiska möten och utbildningar ska som utgångspunkt inte genomföras under den aktuella tidsperioden.
  • Alla medarbetare som har möjlighet uppmanas, om arbetet tillåter, att arbeta viss tid hemifrån under beslutad tidsperiod.
  • Samtliga förvaltningar ska införa vaccinationskrav vid nyanställningar.
  • Alla förvaltningar ska genomföra planering och vidta åtgärder för att identifiera hur bortfall av personal kan påverka verksamheten och vidta åtgärder för att säkerställa personalkontinuitet.
  • Samtliga verksamheter inom Region Blekinge ska säkerställa att trängsel ej uppstår och att rätt avstånd kan hållas i fikarum, lunchrum och allmänna ytor under arbetstid.
Hjälpte informationen på sidan dig?