Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Årets patientsäkerhetspris går till habiliteringen

De arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar ska få ett bättre liv. De har också lyft och spridit medvetenheten om vårdens risker i vardagen i hela Region Blekinge. Nu får habiliteringen Region Blekinges patientsäkerhetspris 2021.

Syftet med patientsäkerhetspriset är att stödja och uppmuntra arbetsplatser i Region Blekinge som bedriver ett systematiskt förbättringsarbete för att säkra en god och patientsäker vård. I år är det habiliteringen som utmärker sig inom det viktiga området.

-Med allt arbete som coronapandemin innebär har habiliteringen samtidigt genomgått en mycket intensiv läroprocess vad gäller patientsäkerhetsarbete. De har också lyckats sprida det inom hela Region Blekinge och därmed lyft medvetenheten hos alla våra medarbetare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Stärka människor

Habiliteringen i Blekinge vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder och autism.

Syftet med habiliteringen är att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla sina starka sidor för att kompensera de mer nedsatta. Det arbete som habiliteringen har gjort har lett till en högre medvetenhet kring de risker som finns i vårdens vardag och det har spridit sig inom hela Region Blekinge.

-Det känns väldigt fint att få det här priset. Precis som alla andra inom Region Blekingehar vi haft en tuff tid under pandemin, men vi har samtidigt lärt oss mycket som vi tar med oss in i framtiden. Jag är glad och stolt över medarbetarna på habiliteringen som alltid gör sitt bästa för våra patienter, säger Linda Svensson, avdelningschef för habiliteringen.

Motivering till priset

Under pandemin har vissa händelser uppkommit på vårdenheten, vilket har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada.

Personal och chefer har under tiden de utrett och åtgärdat händelserna, genomgått en mycket intensiv läroprocess vad gäller patientsäkerhetsarbete. Därmed har alla medarbetare på vårdenheten lyft riskmedvetenheten och kunskapen om hur de ska förebygga vårdskador. Dessa händelser har också inneburit att medvetenheten kring risker i vårdens vardag, även spridits ytterligare inom Region Blekinge.

För detta arbete, med målet att säkra brukarens vård och behandling, går årets patientsäkerhetspris år 2021 till habiliteringen.

Fakta om habiliteringen:

  • Habiliteringen ger råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras nätverk.
  • Habiliteringen i Blekinge består av två mottagningar, en i Karlshamn och en i Karlskrona. Habiliteringen är fördelad i 7 tvärprofessionella team, 5 Barnteam och 2 Ungdoms- och vuxenteam.
  • Inom habiliteringen arbetar fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog, kurator, psykolog, läkare, sjuksköterska, dietist och medicinsk sekreterare.
  • Exempel på insatser som habiliteringen erbjuder är information om funktionsnedsättning, stöd i att klara aktiviteter i vardagen, samtalsstöd, medicinsk utredning och behandling samt utprovning och inträning av hjälpmedel.
Hittade du informationen du sökte?