Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Höjd beredskap till följd av vårdplats- och bemanningsbrist

Hälso- och sjukvården i Blekinge har nu höjt beredskapen till ett så kallat stabsläge. Orsaken är brist på vårdplatser och hög sjukfrånvaro bland personalen.

- Ledningen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar nu tillsammans med bland andra berörda verksamheter med en rad åtgärder, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sedan den 8 november råder ett stabsläge i hela Region Blekinge till följd av bland annat en ansträngd situation orsakad av vaccinationsarbetet. Nu åtföljs detta av även ett stabsläge i hälso- och sjukvården. Detta för att hantera den akuta bristen på vårdplatser och hög sjukfrånvaro bland personalen, till följd av säsongstypiska sjukdomar som exempelvis förkylningar och influensa.

Pausar planerade operationer

Bland annat innebär stabsläget att hälso- och sjukvården i första hand denna vecka helt pausa alla planerade operationer med inneliggande patienter vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Även vid Blekingesjukhuset i Karlskrona pausar man ett antal planerade operationer.

En annan åtgärd är att alla vårdavdelningar med undantag för barn- och ungdomsavdelningen, intensivvårdsavdelningen och hjärtintensivvårdsavdelningen ska ta emot en extra patient var förutom de överbeläggningar som redan finns på vissa avdelningar.

Kraftsamlar tillsammans

Region Blekinges grannregioner befinner sig också i ett ansträngt läge och kan därför inte hjälpa till med att ta emot nya patienter från Blekinge, vilket annars hade kunnat vara en möjlighet.

- Det är ett allvarligt läge men vi kraftsamlar nu tillsammans för att lösa situationen på bästa sätt. Högsta prioritet är att undvika risker för patientsäkerheten och se till att klara den vård som absolut inte kan vänta, säger Kjell Ivarsson.

Hjälpte informationen på sidan dig?