Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Följ dosintervallet för vaccination mot covid-19

Den senaste veckan har flera tusen personer i Blekinge bokat sin tredje vaccindos innan tidsintervallet på fem eller sex månader. Det är viktigt att du följer dosintervallet, annars får du inte din vaccination.

Vaccinationsviljan i Blekinge är hög och många bokar nu tid för dos 3, påfyllnadsdosen. Men det är också många som bokar för tidigt, det vill säga innan rätt tidsintervall har passerat.

- Det är glädjande att så många vill vaccinera sig mot covid-19, men jag vill verkligen understryka vikten av att boka dos 3 i rätt tid. Var uppmärksam på vilket datum du tog din andra dos, säger vaccinsamordnare Anna Tegel.

Om du kommer för tidigt får du inte din spruta och vårdcentralen måste boka en ny tid. Det innebär ett stort merabete för vårdcentralerna.

Det innebär också att Läkemedelsförsäkringen kanske inte gäller. Läkemedelsförsäkringen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om du skulle drabbas av en biverkning riskerar du att bli utan ersättning.

- Så för allas bästa, se till att boka dig med rätt tidsintervall från början, säger Anna Tegel.

De tidsintervaller som gäller är:

65 år och äldre: fem månader.

Under 65 år: sex månader

Hjälpte informationen på sidan dig?