Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Begränsat antal besökare till akutmottagningen

Söktrycket på akutsjukvården i Blekinge är just nu mycket högt. Samtidigt syns ett kraftigt ökat antal av misstänkta covidfall och därför vill akutmottagningen samt akutavdelningen nu begränsa antalet medföljande till kliniken.

Förutom en hög smittspridning av covid-19 ökar också spridningen av både influensa och vinterkräksjuka. Detta i kombination med ett högt söktryck på akutmottagningen i Karlskrona och akutavdelningen Karlshamn gör att antalet personer som följer med patienten behöver begränsas.

- Vi vill självklart ge anhöriga all möjlighet att medverka i vården, men som läget är nu blir flödet av anhöriga en förhöjd risk för smittspridning, säger Patrik Karlsson, verksamhetschef för akutkliniken.

Därför bör medföljande endast följa med till akutkliniken när det verkligen krävs.

- Det kan vara om en person inte klarar sitt besök själv eller om någon känner stor otrygghet. Vi vill verkligen vädja till våra invånare att följa vår rekommendation, säger Patrik Karlsson.

Om det är barn som söker vård kan vårdnadshavare som är fullt friska följa med. Begränsningarna gäller tills vidare.

Hjälpte informationen på sidan dig?