Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Sista veckan med det gamla provtagningssystemet

Från och med den 17 januari gäller ett nytt system för egenprovtagning för covid-19. Du som behöver provta dig kan hämta och lämna ett testkit i en provlåda. Det är då inte längre möjligt att boka tid för provtagning.

Från måndagen den 17 januari kan du inte längre boka tid för egenprovtagning mot covid-19 via 1177.se. Det beror på att det avtal som Folkhälsomyndigheten har med externa samarbetspartners och som regionerna har använt sig av upphör.

Den nya lösningen innebär att du hämtar och lämnar ditt testkit i en provlåda som finns utanför ett antal vårdcentraler i Blekinge. Det går också bra att någon annan hämtar ditt testkit, detta för att minska risken för smittspridning. På 1177.se/blekinge finns information om platser och öppettider.

Provlådorna kommer att vara på plats helgfria vardagar dagtid. Prov som lämnas in innan klockan 11.00 ger snabbare provsvar.

Du behöver e-legitimation

Instruktionen i ditt testkit är märkt med en QR-kod som du använder för att registrera ditt prov på 1177.se, en så kallad egenregistrerad provtagning. Du behöver e-legitimation och kan bara registrera prov du tagit på dig själv. Är du mellan 13 och 17 år behöver du ett utökat Bank-id eller Freja e-id plus. Det är även genom att logga in på 1177.se som du hittar ditt provsvar.

Det tar vanligen två till tre dagar innan du får ditt provsvar, om provet lämnats in innan klockan 11 en helgfri vardag. Provet analyseras på samma laboratorium som regionen använder för dagens egenprovtagning.

Kontakta vårdcentralen om du är 10-12 år eller saknar e-legitimation

Region Blekinge erbjuder provtagning för covid-19 för personer som är 10 år eller äldre. Du behöver ha fyllt 13 år och ha en e-legitimation för att provta dig med testkit från provlådan. För den som är 10-12 år eller saknar en e-legitimation sker provtagningen genom kontakt med den egna vårdcentralen.

Den 17 januari kommer det nya systemet helt att ersätta nuvarande lösning för egenprovtagning.

Så här går provtagningen till:

  1. Hämta ett testkit genom att lyfta på provlådans lock.
  2. Registrera testkitet genom att skanna QR-koden med din mobilkamera eller genom att skriva in koden via pep.1177.se/testkit.
  3. Utför egenprovtagning enligt medföljande instruktion.
  4. Lämna testkitet i hålet på Provlådans framsida.
  5. Läs ditt provsvar via 1177.se. Provsvaret finns under ”Egen provhantering”.
Hjälpte informationen på sidan dig?