Nyheter och pressmeddelande

En person står och skriver på en whiteboard. I oskärpa i förgrunden syns två personer med datorer framför sig på bordet.

Sjutton yrkeshögskoleutbildningar till Blekinge i höst

I det breda utbudet finns den helt nya utbildningen till flygplans- och helikoptertekniker. En annan nyhet är att utbildningen till Motion Designer blir förlängd från 2 år till 2,5 år.

Idag presenterade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljats och därmed ingår i yrkeshögskolans utbud med start hösten 2022. För Blekinges del innebär det att 17 YH-utbildningar kan starta till hösten.

 Vi är glada över att Blekinge kan attrahera och erbjuda ett så brett utbud av yrkeshögskole-utbildningar (YH). Det är en viktig pusselbit för länets utveckling. Att få fler YH-utbildningar är oerhört angeläget för att klara kompetensförsörjningen hos länets arbetsgivare och för att skapa möjligheter för att fler ska kunna bo och utbilda sig i Blekinge, säger Anna-Lena Malm, regional utvecklingsdirektör Region Blekinge.

Se hela listan av yrkeshögskoleutbildningar i Blekinge 2022

9 av 10 får jobb efter utbildning
De utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan godkänner ska matcha arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens. Utbildningarna drivs i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare och utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa. Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA. Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser.

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger rätt till studiemedel från CSN. Utbildningarna kan beroende på kvalifikationsnivå leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Du söker en yrkeshögskoleutbildning direkt hos utbildningsanordnaren. Förutom de utbildningar som erbjuds i Blekinge finns även ett stort utbud av utbildningar på andra orter, både distansutbildningar och platsbundna utbildningar. Läs mer på yrkeshogskolan.se.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Hittade du informationen du sökte?