Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Nya rutiner för provtagning för covid-19

Nu inför Region Blekinge nya rutiner för när du som bor i Blekinge ska testa dig för covid-19. Orsaken är den stora smittspridning som förväntas, vilket gör att kapaciteten för att analysera tester inte kommer att räcka till.

- Vi måste därför, utifrån Folkhälsomyndighetens tilldelning av testningsresurser, prioritera att testa dem som har störst risk för allvarlig sjukdom eller arbetar inom vård och omsorg, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Detta innebär en rad förändringar för när du som invånare i Blekinge ska testa dig för covid-19, något som även påverkar när du ska stanna hemma vid symtom eller i karantän.

Följande gäller från och med den 17 januari:

Detta gäller för provtagning

  • Provtagning rekommenderas för alla med symtom på covid-19 från och med att du fyllt 13 år, oavsett om du är ovaccinerad eller vaccinerad med en, två eller tre doser.
  • Provtagningskravet för friska när- och hushållskontakter tas bort (med undantag för personer som arbetar inom vård och omsorg). Med när- och hushållskontakt innebär att du bor tillsammans med eller på annat sätt varit i nära kontakt med någon som har konstaterad covid-19. Du ska då inte längre testa dig så länge du inte har symtom som liknar covid-19.
  • Barn över 13 kan endast provtas om barnet har utökad e-legitimation.
  • All personal inom vård och omsorg kommer tilldelas provtagningskit att ha hemma.

Då ska du stanna hemma

  • Om du bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 (hushållskontakt) ska du stanna hemma i karantän. Karantäntiden är sju dagar från och med att personen med covid-19 insjuknade (tidigare gällde sju dagar från och med provtagningsdag).
  • Om du haft covid-19 de senaste sex månaderna behöver du inte testa dig vid symtom, men du ska stanna hemma från skola eller arbete tills du mår bättre och har varit feberfri i minst en dag.
  • Barn under 13 år med nytillkomna förkylningssymtom ska stanna hemma tills de mår bra, i normalfallet fyra till sju dagar, varav två dagar utan feber.
  • Om du (som är minst 13 år) inte haft möjlighet att testa dig via egenprovtagningen (PCR) ska du stanna hemma en vecka, räknat från första symtom.
  • Om du gör ett så kallat ”snabbtest” som visar att du har covid-19, bör du även testa dig med vanlig egenprovtagning (PCR) för att få svaret bekräftat. Om det inte är möjligt ska du stanna hemma en vecka, räknat från första symtom. Detsamma gäller alla som du bor tillsammans med (hushållskontakter).
Hjälpte informationen på sidan dig?