Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Provtagning endast för vårdpersonal

Från och med den 9 februari är det endast personal som arbetar nära patienter inom hälso- och sjukvården och personal inom äldreomsorgen som kan provta sig för covid-19. Du som inte tillhör dessa grupper kan alltså inte längre testa dig.

Den 9 februari upphör de flesta åtgärderna mot covid-19. I samband med förändringen rekommenderas regionerna att fokusera testning och smittspårning till att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen.

I Region Blekinge betyder det att allmänheten inte längre kan provta sig för covid-19 och att de provlådor som finns utanför vårdcentraler bara ska användas av vårdpersonal.

- Arbetar du inte inom vård och omsorg kommer du inte att kunna registrera ditt testkit och får därmed inget provsvar. Det hjälper inte att gå in på vårdcentralen, om du inte tillhör dessa grupper kan du inte provta dig, säger Åsa Gyberg Karlsson, e-hälsostrateg på Region Blekinge.

Från den 9 februari kan man bara lämna testkit i lådorna, inte hämta dem. De som tillhör grupper som ska provta sig får tillgång till testkit av sin chef.

Det nya normala

Även om de flesta restriktionerna upphävs den 9 februari är det viktigt att återgången till det nya normala sker i lagom takt. Därför har särskild krisledning i Region Blekinge bland annat beslutat att behålla besöksförbudet på Blekingesjukhuset till och med den 28 februari. Under samma period ska fysiska utbildningar och möten undvikas om det inte är nödvändigt.

Arbetsgivaren ska också ta fram en plan för återgång till arbete på plats så att planen kan verkställas den 1 mars. Trängsel ska undvikas i alla lokaler till och med den 28 februari.

- Pandemin är inte över och smittspridningen är fortsatt hög. Att fler vaccinerar sig mot covid-19 är avgörande för den fortsatta hanteringen av pandemin, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Hjälpte informationen på sidan dig?