Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Hälso- och sjukvården går upp i förstärkningsläge

Under onsdagen gick hälso- och sjukvården i Region Blekinge upp från stabsläge till förstärkningsläge. Orsaken är bland annat ett högt inflöde av patienter. Region Blekinge uppmanar nu invånarna att vända sig till vårdcentralen eller jourcentralen om det inte är akut.

För att klara behovet av inneliggande vård beslutade särskild sjukvårdsledning under onsdagen att gå från stabsläge till förstärkningsläge. Anledningen är en kombination av ett högt inflöde av patienter, en fortsatt ökning av patienter med covid-19 och stor sjukfrånvaro bland personalen.

-Sedan förra veckan har vi haft ont om vårdplatser och nu har behovet av platser ökat ytterligare. Det gör att vi behöver agera snabbt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

För att minska trycket på sjukvården vädjar Region Blekinge till invånarna att inte vända sig till akutmottagningen om tillståndet inte är akut. Sök i stället vård på din vårdcentral eller jourcentral. En annan åtgärd är förstärkning av akutmottagningen.

-Vi behöver fördela trycket på den akuta vården och minska inflödet till sjukhusen. Men alla våra patienter och alla invånare kommer att få den vård de behöver, säger Kjell Ivarsson.

Förstärkningsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning med representanter från olika verksamheter tillsätts för att hantera vårdplatssituationen på sjukhusen. Region Blekinge har varit i stabsläge sedan i november förra året.

Hjälpte informationen på sidan dig?