Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Hälso- och sjukvården går från förstärkningsläge till stabsläge

Från den 17 februari är hälso- och sjukvården Region Blekinge åter i stabsläge i stället för förstärkningsläge. Bedömningen är att hälso- och sjukvården klarar av att ta emot patienter som behöver läggas in.

Den 16 februari gick hälso- och sjukvården i Region Blekinge upp i förstärkningsläge, men nu går verksamheterna tillbaka till stabsläge. Det beslutade regional särskild sjukhusledning torsdagen den 17 februari. Bedömningen är att hälso- och sjukvården klarar av att ta emot patienter som behöver läggas in.

Uppmaningen kvarstår att invånarna inte ska vända sig till akutmottagningen om tillståndet inte är akut. De ska i stället söka vård på sin vårdcentral eller jourcentral. En annan åtgärd som kvarstår är personalförstärkning på akutmottagningen. Fortsättningsvis ska också hälso- och sjukvården förstärka arbetet med in- och utskrivningar på sjukhuset.

Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen

Hjälpte informationen på sidan dig?