Nyheter och pressmeddelande

En närbild på blåa flaggor med Region Blekinges logotyp.

Region Blekinge efterlyser andningshjälpmedel

Drygt 200 personer i Blekinge står i kö för att få andningshjälpmedel. Kön har växt under pandemin och nu uppmanas personer som inte längre använder sina hjälpmedel att lämna tillbaka dem till sjukvården.

Det handlar om CPAP-maskiner, ett andningshjälpmedel som blåser en svag luftström ner i halsen genom en mask. På så sätt hålls patientens luftvägar öppna.

Det är medicinkliniken i Karlshamn och Karlskrona som tillhandahåller maskinerna som lånas ut till patienter med sjukdomen obstruktivt sömnapnésyndrom som ger korta, upprepande andningsuppehåll i sömnen. För de som drabbas är andningshjälpen mycket viktig. I dagsläget väntar över 200 personer i Blekinge på den hjälpen.

- Vi har brist på CPAP-maskiner precis som så många regioner i landet. Problem i tillverkningsindustrin gör att vi inte har fått de maskiner vi behöver och vi vet heller inte när leveranserna av nya maskiner kommer igång, säger Lina Öhlin, mottagningschef på medicinkliniken.

Uppmanar att återlämna

Nu uppmanas alla som har en sådan maskin hemma, men som inte använder den att lämna tillbaka den till hälso- och sjukvården.

- Vi vet att många kan uppleva det svårt att använda sitt hjälpmedel och att det då kan bli stående outnyttjat. Det är dessa maskiner vi vill få in. De som använder sitt hjälpmedel ska absolut fortsätta göra det, säger Lina Öhlin.

Bristen på andningshjälpmedel kan leda till att nya patienter inte får sin behandling och därmed riskerar olika följdsjukdomar.

- Varje maskin som inte nyttjas och som vi kan få in är viktig för oss, säger Lina Öhlin.

Så här gör du för att lämna tillbaka andningsmaskinen:

Kontakta hjälpmedelscenter på 0455 736335. Efter det kan maskinen lämnas in där. Du kan också lämna in den på lungmottagningen i Karlskrona eller Karlshamn.

Hittade du informationen du sökte?