Nyheter och pressmeddelande

Rekommendationer inför höstens vaccination mot covid-19

Personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19 rekommenderas att ta ytterligare en påfyllnadsdos vaccin inför hösten. I Blekinge rekommenderas även personal inom vård och omsorg att fylla på med en höstdos covid-vaccin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 65 år och äldre samt personer från 18 år i riskgrupp ska ta en påfyllnadsdos, dos 5, vaccin mot covid-19. Även gravida, personer med hemtjänst eller hemsjukvård och personer med måttlig till allvarlig immunbrist bör ta ytterligare en dos. Rekommendationen börjar gälla den 1 september 2022.

- Pandemin är inte över och covid-19 sprids fortfarande. I Sverige väntas en ny våg av smittspridning under hösten och då bör så många som möjligt ha ett bra skydd, säger vaccinsamordnare Anna Tegel.

Särskilda rekommendationer

Region Blekinge rekommenderar särskilt personal inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och funktionsstöd en påfyllnadsdos, dos 4, i början av hösten. Anställda inom tandvården inkluderas också i rekommendationerna.

- För att skydda personer i riskgrupp och minska risken för smitta och utbrott är det viktigt att anställda inom vård och omsorg tar de rekommenderade doserna. Nuvarande vacciner ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död efter tre doser, men effekten avtar successivt, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Även övriga personer som är 18 år och äldre, men som inte tillhör någon riskgrupp, erbjuds en fjärde dos från och med den 1 september.

Rekommendationer från den 1 september:

  • Vuxna 65 år och äldre samt personer i riskgrupp från 18 års ålder rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos inför kommande höst- och vintersäsong. Riskgrupper finns listande på sidan Information till riskgrupper om covid-19 på folkhälsomyndigheten.se.
  • Inga nya rekommendationer för barn 12-17 år och för barn från 5 år i särskilda grupper.
  • Vuxna 18–64 år rekommenderas vaccination med tre doser, som enligt nuvarande rekommendation. Den som vill ta ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, inför kommande säsong kan göra det.
Hjälpte informationen på sidan dig?