Nyheter och pressmeddelande

Dags för vaccination mot säsongsinfluensan

Den 8 november börjar vårdcentralerna i Blekinge att vaccinera mot säsongsinfluensan. Förra influensasäsongen vaccinerades 70 procent av dem i Blekinge som är 65 år och äldre vilket var rekord. Nu är förhoppningen att nå upp till WHO:s mål på minst 75 procent kommande säsong.

– Det är positivt att många äldre väljer att vaccinera sig kostnadsfritt på sin vårdcentral eftersom de som grupp är särskilt utsatta, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

De två föregående influensasäsongerna blev mycket lindriga bland annat på grund av covidrestriktionerna. Årets influensa kan därför bli extra allvarlig.

- Man kan befara att kommande säsong kan bli extra besvärlig. Även om du är frisk och aktiv till vardags så kan du precis som med covid-19 drabbas hårt av influensa, och i längden även smitta dina närstående. Det är en onödig risk att ta och du som ännu inte tagit höstdosen av covidvaccinet kan passa på att få det samtidigt, säger Bengt Wittesjö.

Du vaccinerar dig från tisdagen den 8 november. Se vilka tider och platser som gäller för din vårdcentral på 1177.se/blekinge.

Gratis vaccination för riskgrupper

Vaccinationen är gratis för alla som har fyllt 65 år, gravida samt vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du bör vaccinera dig mot influensan om något i listan nedan stämmer in på dig:

 • personer över 65 år
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan).
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.
Hjälpte informationen på sidan dig?