Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Inför julhelgerna: Vaccinera dig och stanna hemma vid förkylning

- Ett stick i vardera armen och stanna hemma om du är förkyld! Så sammanfattar Region Blekinges smittskyddsläkare Bengt Wittesjö hur Blekingeborna bäst kan skydda sig själva och andra från säsongsinfluensa och covid-19 under julhelgerna och resten av vintern.

De stora helgerna närmar sig och många kommer då att umgås mer än vanligt med släkt och vänner. Bland dessa finns oftast någon eller flera som tillhör en riskgrupp, det vill säga riskerar att bli allvarligt sjuk i vanlig säsongsinfluensa eller covid-19. Till riskgrupperna för båda dessa sjukdomar räknas bland annat alla som är 65 år eller äldre.

För få i Blekinge har vaccinerat sig

– Dessa personer rekommenderas att vaccinera sig. Problemet är att för få personer i Blekinge har gjort det, och det gäller både säsongsinfluensa och covid-19, säger Bengt Wittesjö.

När det gäller säsongsinfluensa vaccinerade sig 70 procent av alla i Blekinge som är 65 år eller äldre förra säsongen. Hittills i år ser det sämre ut, då 54 procent har vaccinerat sig. Bara 70 procent i samma åldersgrupp har tagit höstdosen av vaccinet mot covid-19, som man rekommenderas från 65 år och uppåt.


– Vi ser att en stor del av de covid-19-patienter som varit inlagda vid Blekingesjukhuset inte tagit sin höstdos. När det gäller säsongsinfluensan rapporterar nu flera europeiska länder att epidemin har startat. Så det är hög tid nu att se till att få vaccin, uppmanar Bengt Wittesjö.

Ett stick i vardera armen

Det finns gott om vaccin mot båda sjukdomarna i Blekinge. Dessutom tillämpas principen ett stick i vardera armen. Du kan alltså få vaccin mot både säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle. Skulle du redan ha fått något av dessa båda vaccin kan du i stället få vaccin mot pneumokocker. Det är en bakterie som är den vanligaste orsaken till bland annat lunginflammation.

– Du kan få vaccinet samtidigt med influensa- eller covid-19-vaccin. Däremot kan du inte få alla tre vaccinen samtidigt och då är rekommendationen att ta vaccinet mot pneumokocker vid ett senare tillfälle, säger Bengt Wittesjö.

Stanna alltid hemma om du är förkyld

Smittskyddsläkaren konstaterar att vi nu levt med covid-19 i samhället i snart tre år. Det finns en vana vid sjukdomen, men det är inte samma sak som att vi kan sluta att vara försiktiga. Människor blir fortfarande allvarligt sjuka och dör i covid-19.

För att begränsa smittspridning och därmed skydda dem som mest behöver det finns något som alla kan göra, även om man själv inte ingår i en riskgrupp.

– Stanna alltid hemma om du är förkyld! Chansa inte, oavsett om det lackar mot jul eller inte, avslutar Bengt Wittesjö.

Riskgrupper

Vissa personer riskerar att bli allvarligt sjuka vid säsongsinfluensa, covid-19 eller pneumokocker. För att minska denna risk rekommenderas du att vaccinera dig om du tillhör någon av följande riskgrupper:

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12 (gäller vaccin mot influensa och covid-19 men inte mot pneumokocker).
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL, eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du är närstående till personer med någon av ovanstående risker.

Vaccination mot covid-19 är kostnadsfritt för alla. Vaccin mot influensa och pneumokocker är kostnadsfritt för alla som tillhör en riskgrupp.

På webbplatsen 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats. kan du läsa om vaccinationerna.

Om du behöver hjälp med att boka vaccination mot covid-19 kan du ringa 0455-73 10 91. Telefontid: måndag till onsdag, klockan 9 till 12.

Hjälpte informationen på sidan dig?