Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Hälso- och sjukvården höjer beredskapen på grund av vårdplatsbrist

Just nu råder det stor brist på vårdplatser vid Blekingesjukhuset. Därför höjde hälso- och sjukvården i Region Blekinge på måndagseftermiddagen sin beredskap. Orsaken är en kombination av högt söktryck på vården och hög sjukfrånvaro bland personalen.

- Strax före 16.30 i dag gick vi därför upp i höjd beredskap i form av ett så kallat stabsläge. Det gör att vi följer händelsen noga och vidtar särskilda åtgärder för att klara situationen, säger Maria Arvidsson Karlsson, hälso- och sjukvårdschef i Region Blekinge.

Bland annat förbereder hälso- och sjukvården för att med början i morgon ställa in vissa mottagningsbesök och planerade operationer som kan vänta. Man har också infört intagningsstopp vid en avdelning på sjukhuset för att förhindra smittspridning, på grund av att där finns många patienter som är sjuka i covid-19.

- Åtgärderna vidtas för att säkerställa att vi kan utföra den allra mest akuta vården, säger Maria Arvidsson Karlsson.

Det här ska du som invånare och patient tänka på

  • Om du är sjuk är det just nu extra viktigt att du söker vård som vanligt, via din vårdcentral, telefonnumret 1177 eller appen Din vård Region Blekinge. Åk inte in till akutmottagningen om det inte är ett akut, livshotande tillstånd. Ring nödnumret 112 om det är fara för livet.
  • Om du har ett bokat besök eller en planerad operation vid Blekingesjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona ska du utgå från att besöket eller operationen blir av, om inte hälso- och sjukvården kontaktar dig med något annat besked.
Hjälpte informationen på sidan dig?