Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på entrén till Akuten och förlossningen

Fortsatt höjd beredskap till följd av brist på vårdplatser

Hälso- och sjukvården har fortsatt höjd beredskap på grund av stor brist på vårdplatser vid Blekingesjukhuset. Vården kraftsamlar nu sina resurser till den mest akuta vården och för att färdigbehandlade patienter så snabbt som möjligt ska kunna lämna sjukhuset.

- Det gör vi bland annat genom att prioritera de läkarresurser vi kan frigöra till att arbeta i akutsjukvården, som får ta emot många patienter, och till att genomföra ronder, för att snabbare kunna göra fler patienter utskrivningsklara, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Hälso- och sjukvårdens stabsledning fattade i går beslut om att i dag ställa in vissa mottagningsbesök och planerade operationer som kan vänta. Ledningen bedömer nu att det är möjligt att återgå till att genomföra planerade operationer som vanligt, men att man fortsatt kan behöva ställa in vissa mottagningsbesök.

Intagningsstoppet som införts vid en avdelning på Blekingesjukhuset i Karlskrona för att förhindra smittspridning av covid-19 kvarstår tills vidare.

- Det är viktigt att du som invånare och patient är medveten om det läge som råder vid Blekingesjukhuset och att du inte tar dig till akutmottagningen om det inte är ett akut och livshotande tillstånd, uppmanar Kjell Ivarsson.

Att tänka på som invånare och patient

  • Om du är sjuk är det just nu extra viktigt att du söker vård som vanligt, via din vårdcentral, telefonnumret 1177 eller appen Din vård Region Blekinge. Åk inte in till akutmottagningen om det inte är ett akut, livshotande tillstånd. Ring nödnumret 112 om det är fara för livet.
  • Om du har ett bokat besök vid Blekingesjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona ska du utgå från att besöket blir av, om inte hälso- och sjukvården kontaktar dig med något annat besked.
Hjälpte informationen på sidan dig?