Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Ny regionplan med budget fastställd

Regionfullmäktige har fastställt regionplanen för 2023 till 2025, som även innehåller budgeten för 2023. Det skedde vid dagens sammanträde, den 20 december. I planen finns också särskilda budgetsatsningar på bland annat folkhälsa och barn och unga med behov av stöd och psykiatrisk vård.

Regionplanen är Region Blekinges viktigaste styrdokument. Planen binder samman Region Blekinges vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. I regionplanen finns fem inriktningsmål som visar vilken riktning regionen ska gå i och vad hela organisationen kontinuerligt behöver jobba med:

 • Växtplats Blekinge, hållbar utveckling och stärkt folkhälsa
 • god vård och bra tillgänglighet
 • god kvalitet och en resurseffektiv organisation
 • attraktiv arbetsgivare och tillitsbaserat ledarskap samt
 • hållbar långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll.

Regionplanen innehåller även budget för 2023, och den är i obalans, vilket innebär ett planerat underskott. Detta är möjligt att göra om det finns synnelrliga skäl, och Region Blekinge pekar här på att inflationen har stor påverkan på organisationens pensionskostnader.

I budgeten finns även följande särskilda satsningar:

 • Vården av barn och unga med behov av stöd och psykiatrisk vård får utökad budget med 15, 20 och 25 miljoner kronor åren 2023, 2024 respektive 2025.
 • Ett folkhälsolyft med fokus på kultur, idrott och hälsa får utökad budget med 1 miljon kronor 2023-2025.
 • På arbetsskor till vårdpersonal satsas 2,5 miljon kronor 2024 och 2025.
 • 1,5 miljoner kronor satsas på yrkesutbildningar till bristyrken på Blekinge folkhögskola.

Ett flertal nya byggnader i regionens investeringsplan

Vid dagens sammanträde fastställde regionfullmäktige även investeringsplanen för 2023 till 2027. Planen visar att regionen står inför ett stort investeringsbehov de kommande åren, med bland annat ett flertal nya byggnader.

Här är de största planerade investeringarna:

 • nya vårdbyggnader vid Blekingesjukhuset i Karlskrona för operation, akutmottagning, röntgen, intenvivård, thoraxverksamhet med flera (845 miljoner kronor)
 • ny servicebyggnad inclusive storkök vid Blekingesjukhuset i Karlskrona (395 miljoner kronor)
 • ny vårdbyggnad på Trossö i centrala Karlskrona (264 miljoner kronor)
 • ny byggnad för psykiatri i Karlskrona (147 miljoner kronor)
 • ny nyggnad för psykiatrisk mellanvård i Karlshamn (139 miljoner kronor)
 • nytt parkeringshus, Blekingesjukhuset i Karlskrona (97 miljoner kronor)
 • ny byggnad för Sölvesborgs vårdcentral (89 miljoner kronor).

Val av regionråd och oppositionsråd

Regionfullmäktige har även valt vilka politiker som ska vara regionråd och oppositionsråd under 2023 till 2026. Som region- och oppositionsråd räknas de politiker i Region Blekinge som är heltidsavlönade. Till regionråd har Christina Mattisson (S), Magnus Johansson (S), Richard Pelle (S) och Kevin Ny (C) valts. Till oppositionsråd har Robert Lindén (SD), Björn Tenland Nurhadi (SD) och Sophia Ahlin (M) valts.

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här Länk till annan webbplats. för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​​

Hittade du informationen du sökte?