Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlskrona

Stabsläget på Blekingesjukhuset avslutas idag

Det ansträngda läget med antalet vårdplatser på Blekingesjukhuset har lättat något det senaste dygnet och därför avslutas det pågående stabsläget idag.

Syftet med stabsläget har varit att ha en daglig uppföljning över de olika verksamhetsområdena för att snabbt kunna agera i händelse av förändrade förutsättningar.

– Sedan igår ser vårdplatsläget bättre ut och vi har fler tillgängliga vårdplatser nu, säger chefen för specialiserad vård, Birgitta Friberg. Nu går vi in i julhelgen och med anledning av det har vi tagit fram en handlingsplan med olika aktiviteter som vi ska förhålla oss till och även följa upp i den ordinarie verksamheten.

Hälso- och sjukvårdens stabsledning har idag också beslutat att inte ställa in någon planerad vård under mellandagarna.

– Det är många medarbetare som har jobbat hårt för att hantera den besvärliga situation vi har haft på sjukhuset under nästan två veckor. Jag skulle vilja rikta ett varmt tack till alla dem och de insatser de har gjort, avslutar Birgitta Friberg.

Hjälpte informationen på sidan dig?