Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Hälso-och sjukvården går upp i stabsläge på grund av vårdplatsbrist

Det är återigen stor brist på vårdplatser på Blekingesjukhuset, både i Karlshamn och Karlskrona. Därför höjer hälso- och sjukvården i Region Blekinge sin beredskap till stabsläge. Orsaken är en kombination av högt söktryck på vården och hög sjukfrånvaro bland personalen.

Efter helgerna har inflödet av patienter ökat igen, bland annat på grund av ökad smittspridning av Covid-19 och influensa.

- Under den närmaste tiden kommer vi daglig uppföljning av läget och vid behov kan vi behöva vidta särskilda åtgärder för att klara situationen, säger Maria Arvidsson Karlsson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

I mitten av december befann sig hälso- och sjukvården i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. Stabsläget avblåstes innan jul då inflödet av patienten minskade något.

Patienter och invånare uppmanas följande:

  • Om du har ett bokat besök eller en planerad operation vid Blekingesjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona ska du utgå från att besöket eller operationen blir av, om inte hälso- och sjukvården kontaktar dig med något annat besked.
  • Om du är sjuk är det just nu extra viktigt att du söker vård som vanligt, via din vårdcentral, telefonnumret 1177 eller appen Din vård Region Blekinge. Åk inte in till akutmottagningen om det inte är ett akut, livshotande tillstånd. Ring nödnumret 112 om det är fara för livet.​
Hjälpte informationen på sidan dig?