Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på entrén till Akuten och förlossningen

Hälso- och sjukvården går upp i förstärkningsläge

Under tisdagen gick hälso- och sjukvården i Region Blekinge upp från stabsläge till förstärkningsläge. Orsaken är den stora bristen på vårdplatser på Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn.

För att klara behovet av inneliggande vård beslutade särskild sjukvårdsledning under tisdagen att gå från stabsläge till förstärkningsläge. Anledningen är en kombination av ett högt inflöde av patienter, en fortsatt ökning av patienter med covid-19 och influensa och stor sjukfrånvaro bland personalen.

Förstärkningsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning tillsätts med representanter från olika verksamheter. Dessa ska samordna hälso- och sjukvårdens insatser, samverka med övriga aktörer och vidta nödvändiga förstärkningsåtgärder. Genom att gå upp i förstärkningsläge kan regionen snabbare samordna beslut och prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och uthållighet i bemanningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?