Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlskrona

Hälso- och sjukvården i Region Blekinge kvar i förstärkningsläge

Hälso- och sjukvården i Region Blekinge har beslutat att förlänga den förhöjda beredskapen till fredag, den 13 januari. Orsaken till det så kallade förstärkningsläget är en fortsatt ansträngd situation med brist på vårdplatser på Blekingesjukhuset. Detta till följd av ett stort inflöde av patienter och hög sjukfrånvaro bland personalen.

- Vi är nu i den årstid då folk är som mest sjuka. Samtidigt som vi hanterar det dagsaktuella läget tittar vi på hur vi ska få en hållbar situation över längre tid, säger Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef i Region Blekinge.

Bland de viktiga åtgärder som hälso- och sjukvården arbetar med finns att noga prioritera så att sjukhusbesök och planerade operationer som inte brådskar skjuts upp. Detta för att frigöra resurser till den mer akuta vården.

Hälso- och sjukvården kommer också att fortsätta hålla sex extra vårdplatser vid Blekingesjukhuset öppna, som annars skulle ha avvecklats nästa vecka.

Hög sjukfrånvaro även vid vårdcentraler

Inte bara sjukhuset utan även flera av vårdcentralerna i länet påverkas av hög sjukfrånvaro bland personalen.

- Vi vill be våra invånare om överseende med att det just nu kan vara svårare än normalt att få en besökstid till sin vårdcentral, då verksamheterna måste prioritera de som behöver ett besök allra mest, säger Birgitta Friberg.

Samtidigt uppmanar Region Blekinge alla som blir sjuka och behöver hjälp av hälso- och sjukvården att söka vård via de vanliga kontaktvägarna.

Patienter och invånare uppmanas följande:

  • Om du har ett bokat besök eller en planerad operation vid Blekingesjukhuset i Karlshamn eller Karlskrona ska du utgå från att besöket eller operationen blir av, om inte hälso- och sjukvården kontaktar dig med något annat besked.
  • Om du är sjuk är det just nu extra viktigt att du söker vård som vanligt, via din vårdcentral, telefonnumret 1177 eller appen Din vård Region Blekinge. Åk inte in till akutmottagningen om det inte är ett akut, livshotande tillstånd. Ring nödnumret 112 om det är fara för livet.​
Hjälpte informationen på sidan dig?