Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på entrén till Akuten och förlossningen

Hälso- och sjukvården i Region Blekinge sänker sin beredskap till stabsläge

Hälso- och sjukvården i Region Blekinge har beslutat att sänka sin beredskap en nivå från förstärkningsläge till stabsläge.

I december höjde hälso- och sjukvården beredskapen från normalläge till ett stabsläge, sedan omfattande sjukfrånvaro bland personalen i kombination med stort inflöde av patienter lett till brist på vårdplatser. Efter en kortvarig återgång till normalläge höjdes beredskapen igen den 2 januari. Och sedan den 3 januari har hälso- och sjukvården befunnit sig i ett förstärkningsläge, en högre nivå av beredskap än stabsläget.

- Tack vare olika åtgärder för att frigöra resurser och att sjukfrånvaron bland personalen minskat kan vi nu åter sänka beredskapen till ett stabsläge. Vi ser också att inflödet av patienter med influensa och covid-19 har minskat, säger Maria Arvidsson Karlsson, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Stabsläget innebär att hälso- och sjukvårdens ledning och nyckelfunktioner fortfarande håller dagliga möten och är beredda att snabbt vidta åtgärder om det skulle behövas.

Hjälpte informationen på sidan dig?