Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på huvudentrén till Blekingesjukhuset i Karlskrona

Hälso- och sjukvården återgår till normalläge

- Särskilda insatser för att stötta vårdcentraler i Karlshamn

Hälso- och sjukvården i Region Blekinge avvecklar i dag den höjda beredskapen och återgår till normalläge. Samtidigt aktiveras en särskild insatsgrupp för att stötta vårdcentralerna i Karlshamn, som har stor personalbrist.

Orsaken till den höjda beredskapen har varit brist på vårdplatser till följd av hög sjukfrånvaro hos personalen och stort inflöde av patienter. Sjukfrånvaron har nu minskat och inflödet av patienter är åter normalt. Hälso- och sjukvården arbetar nu för att kunna behålla ett bra läge. Viktigt för att läget ska hålla i sig är samarbetet med länets kommuner kring patienter som färdigbehadlats vid Blekingesjukhuset och behöver komma till ett boende.

Personalbrist vid Brunnsgårdens och Samaritens vårdcentral

Brunnsgårdens vårdcentral och Samaritens vårdcentral i Karlshamn har ett fortsatt ansträngt läge på grund av personalbrist. Det är en kombination av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Därför har hälso- och sjukvården tillsatt en särskild insatsgrupp som ska stötta vårdcentralerna.

- Vi ber om överseende med att det just nu kan vara svårare än normalt att få en besökstid, då vårdcentralerna måste prioritera de som behöver ett besök allra mest, säger Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef.

Får skjuta upp besök som inte brådskar

Hon uppmanar den som är listad vid Brunnsgårdens eller Samaritens vårdcentral och har ett stort behov av hjälp att ändå söka vård där.

- Har du exempelvis så ont att du upplever att du inte kan vänta försöker vi se till att du får komma på besök. Däremot får vårdcentralerna för närvarande tyvärr skjuta upp besök som inte brådskar, säger Annika Mellqvist.

Om du inte kommer fram

Om du inte kommer fram till Brunnsgårdens eller Samaritens vårdcentral via telefon går det bra att söka vård vid andra vårdcentraler i länet, även om du inte är listad där. Om du behöver rådgivning kan du ringa 1177. Personalen på 1177 kan dock inte koppla dig till vårdcentralen.

Du ska inte bege dig till akutmottagningen om du inte behöver den specialiserade vård som ges där.

Hjälpte informationen på sidan dig?